"TY, ČO SI PREKROČIL HRANICE TEJTO TICHEJ DOMOVINY,
VÁŽ SI NÁROD, ČO TU ODPOČÍVA V PÁNOVI.
ZA ICH ČINY, CHRÁNIACE VLASŤ ODVĎAČ SA IM KVETOM,
S HNEVOM SA OBOR NA TÝCH, ČO BY HO CHCELI VYTRHNÚŤ.
NEMÉ SÚ PERY ICH, ZÁMOK NA NE IM DAL SLUŽOBNÍK
KOSTLIVÝCH RÚK Z TEJ NAJVYŠŠEJ VÔLE.
ABY ANI SLOVOM SI NERUŠIL, ONEMEJ TEDA AJ TY.
PAMIATKE TÝCH, ČO ZOMRELI ZA NÁS I ZA TEBA,
NECH OKO TVOJE SLZU VYRONÍ, MODLITBU DÝCHNE PERA.
A DUŠE TU LEŽIACICH MŔTVYCH NECH RADUJÚ SA Z TEBA."

KI E CSENDES HONNAK HATARÁT ÁTLÉPED BECSÜLD MEG AZ ÚRBAN PIHENŐ HŐS NÉPET.VIRRÁGGAL HÁLÁLD MEG HONMENTŐ MUNKÁJOK, AKIK EZT LETÉPNÉK, HARAGGAL SUJTS RÁJOK.NÉMA AZ Ő AJKUK LAKATOT TET RÁJA AZ ŐS HÁT TE IS, HOGY SZÓVAL SE SÉRTSED EMLÉKÉT AZOKNAK, KIK MEGHALTAK ÉRTED;KÖNNYET EJTSEN SZEMED, IMÁT MONDJON AJKAD S A HŐS HOLTAK LELKE ÖRVENDEZIK RAJTAD.

POMNÍK TALIANSKYCH VOJAKOV YOU WHO CROSSED THE BORDERS OF THIS SILENT KINGDOM,
RESPECT THOSE WHO ARE RESTING HERE IN GOD.

FOR THEIR BRAVERY, DEFENDING HOMELAND,GIVE THEM FLOWERS AND REBUKE THOSE WHO TRIED TO PICK THEME HER.
THESE SOLDIERS ARE QUIET AND THEIR LIPS ARE SEALED
BECAUSE OF THE LORD´S WILL. DO NOT DISTURB THEM HERE EVEN BY WORD, BE QUIET ALSO. SHED TEARS AND PRAY TO HONOR THOSE WHO GAVE THEIR LIVES TO SAVE US AND YOU.

AND SOULS OF DECEASED RESTING HERE WILL ENJOY PEACE AND HAPPINESS.